Parròquia Sant Rafel Arcàngel

Habitants
512  (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça Plaça de l’Església, 4
Telèfon vegeu Rossell
Rector Rev. Genaro Cachaca Zarzuri

 

Horari de Misses
Dies Hivern
Estiu
Feiners
Vespra de festius
Diumenges i festius

 

Image