Parròquia Sant Mateu

Habitants 2.031 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça C/ Sant Bernardo, 3
Telèfon 964.416.009
Rector Rev. Joaquín Iturat García

 

Horari de Misses
Dies Hivern
Estiu
Feiners (convent Agustines)
19.30h 19.30h
Vespra de festius
8.00h (convent)
18.30h
8.00h (convent)
18.30h
Diumenges i festius 12.15h
19.30h (convent)
12.15h
19.30h (convent)

 

Image