Parròquia Sant Antoni de Pàdua

Habitants
6.336 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça C/ Consolació, 3
Telèfon 977.501.135
Rector Rev. Domingo Escuder Giner

 

 Horari de Misses
Dies Hivern
Estiu
dilluns a dissabte 19.30h 20.00h
diumenges i festius

 

 

12.00h
19.30h
Sant Miquel – raval nova: 
10.30h
12.00h
20.00h
Sant Miquel – raval nova:
10.30h
Capella Mascà – Caro:
18.00h (juliol i agost)

 

santantonirroquetes