Parròquia Sant Bartomeu Apòstol

Habitants 1.195 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça Plaça Església, 9
Telèfon 977.416.031
Rector Rev. Miguel Gasulla Martí


Horari de Misses

Dies
Divendres
Dimecres
11.30h
19.00h
Dissabtes
 Diumenges  11.00h
Image