Habitants
858 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça Plaça Sant Joan, 5
Telèfon 977.409.065
Rector
Diaca
Rev. Juan Manuel Bajo Llauradó
Mn. LLorenç Callau Borràs

Horari de Misses

Dies Hivern
Estiu
Feiners
Dissabtes i vigília de festius 19.00h (català) 20.00h (català)
Diumenges i festius 11.00h (català)

Image