Parròquia Sant Joan Baptista

Habitants
vegeu parròquia l’Assumpció
Adreça Plaça Sant Joan, 1
Telèfon vegeu Morella – l’Assumpció
Rector Rev. José Ángel Pitarch Pitarch

 

Horari de Misses
Dies Hivern
Estiu
Feiners
Dissabtes i vigília de festius Residència d’ancians:  18.00h (castellà)
Diumenges i festius 10.00h  (castellà / valencià)

 

Image