Habitants
108 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça Plaça Sant Miquel
Telèfon  Vegeu La Palma d’Ebre
Rector Rev. Carlos Rambla Beltrán

Horari de Misses

Dies Hivern
Estiu
Feiners
Dissabtes i vigília de vestius
Diumenges i vestius 10.00h (català)
11.00h (català)

Image