Parròquia Sant Miquel, arcàngel

Habitants
8 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça Plaça de l’Església, 1
Telèfon vegeu Morella
Rector Rev. José Angel Pitarch Pitarch

 

Horari de Misses (vegeu Morella)
Dies Hivern
Estiu
Feiners
Vespra de festius
Diumenges i festius

 

Image