Parròquia Sant Llorenç

Habitants
1.076 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça Plaça de l’Església, 2
Telèfon 977.426.233
Rector Rev. Jordi Centelles Llop

Horari de Misses
Dies Hivern
Estiu
Feiners (dilluns no)
11.00h
Dissabtes i vigília de festius 19.30h (català) 20.30h (català)
Diumenges i festius 12.30h (català)

 

Image