Parròquia Sant Roc

Habitants
293 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça C/ Major, 1
Telèfon vegeu Tivissa
Rector
Diaca
Rev. Rubén García Molina
Mn. Josep Mª Folch Masdeu

 

Horari de Misses

Dies
Feiners
Vespra de festius
Diumenges 13.00h

 

Image