Habitants
760 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça C/ Església, 2
Telèfon vegeu Traiguera
Rector Rev.. José María Valle Martí

 

Horari de Misses
Dies Hivern
Estiu
Feiners
Dissabtes i vigília de festius
Diumenges i festius 10.45h (valencià)

 

Image