Parròquia Sant Joan Baptista

Habitants
1.206 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça C/ E. Valls, 4-14
Telèfon 977.597.649
Rector Rev. Víctor Manuel Cardona Eixarch

 

Horari de Misses
Dies Hivern
Estiu
Feiners
Dissabtes i vigília de festius 18.30h (català) 19.30h (català)
Diumenges i festius 11.00h (català)

 

SantJoanBaptista-Campredo