Parròquia Sant Joan Baptista

Parròquia Sant Joan Baptista
Habitants
3.479 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça C/ Passeig del Centre
Telèfon 977.460.057
Rector
Rev. Eduard Falcó Masdeu

 

Horari de Misses

Dies        Hivern
(octubre a març)
Primavera
(abril-maig-juny)
Estiu
(juliol-agost-setembre)
Feiners
Dissabtes i vespra de festius
19.00h
20.00h
20.00h
Diumenges i festius
9.00h (castelà)
11.00h
9.00h (castellà)
20.00h

 

SanJoanBaptista-Ampolla