Parròquia La Nativitat de Maria

Parròquia La Nativitat de Maria
Habitants
940 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça Plaça de l’Església, 1
Telèfon vegeu Xerta
Rector Rev. Pascual Centelles Llop

Horari de Misses
Dies Hivern
Estiu
Feiners
Vespra de festius
19.00h.
Diumenges i festius 20.00h.

Nativitat-Aldover