P1090669El dia de Sant Blai, a les 20’45 hores, va tenir lloc a la Cripta de la Reparació, Espai Mossèn Sol, el lliurament del Premi Sant Blai 2018, atorgat al rector de la parròquia de Sant Blai, Il·lm. Isaïes Riba Cucala. Hi eren presents a l’acte el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, alguns sacerdots, l’alcalde de la ciutat, Sr. Ferran Bel, regidors, el sr. Josep Baubí Lasierra, president de l’Associació de veïns Centre Nucli-Històric, la pubilla i pubilleta del barri. de l’any 2017: Cinta Marino Canalda i Mariona Pinyol Castellano i molts tortosins i tortosines. En aquest acte foren presentades la pubilla i pubilleta de l’Associació, 2018: Gemma Gascón Colomé a qui imposà la banda el Sr. Alcalde i Laia Aixendri Palomo, que li imposà la banda el regidor de festes, Sr. Domingo Tomàs. Va actuar de presentador de tots els actes el sr. Josep Baubí.

El sr. Josep Baubí presentà la programació de tots els actes. El primer fou l’actuació de la Tuna Folk. Al final del seu repertori van dedicar a l’Associació de veïns la cançó “La rumbeta agrada” i a Mn. Isaïes ”Lo Carrilet de La Cava”.

Tot seguit la Secretària de l’Associació, sra. Mercè Lleixà Romeu, 1. Premi Sant Blai 2018donà lectura a l’Acta en la que la Junta acordà concedir el “Premi Sant Blai 2018” a mossèn Isaïes Riba, rector de la parròquia de Sant Blai pel seu treball i per ser un capellà molt afable, proper i planer amb tothom. El president de l’Associació va llegir el “Curriculum Vitae” de Mn. Isaïes, i la sra. Lourdes Ramón li lluirà el premi. Després d’un fort aplaudiment, mossèn Isaïes ens adreçà unes paraules. Després de les corresponents salutacions, ens digué unes paraules del Papa Francesc: “Els pastors hem de fer olor d’ovella”, estant enmig de la gent en la nostra tasca pastoral: batejos, primeres comunions, confirmacions, casaments, defuncions… Recordà el P. Damian quan un dia va dir: “Nosotros los leprosos” . Sóc nascut a Sant Mateu,ens digué Mn. Isaïes,  però des de l’any 1953 estic a Tortosa, per tant sóc tortosí i sóc un capellà al servei de la diòcesi. Els capellans volem ser pastors de totes les ovelles, estant al servei de tothom.

A continuació ens adreçà la paraula la regidora d’urbanisme, Meritxell Roger. Després de les salutacions, felicità la pubilla i pubilleta de l’any passat i va donar la benvinguda a les d’aquest any. Tot seguit ens digué les actuacions més importants que s’havien fet al barri: Edifici de les Delegacions, les obres del pont, un nou aparcament, ascensor i escales a l’hospital Verge de la Cinta, arreglar alguns carrers i l’edifici Judicial que s’inaugurarà dintre un any. Agraí la tasca realitzada per la Junta del barri, juntament amb el regidor sr. Domingo Tomàs. S’està portant a terme un pla integral que està contribuint a canviar l’aspecte del barri. Referent al Premi Sant Blai 2018, felicità a Mn. Isaïes qui és una persona més del barri Centre Nucli-Històric i un tortosí més.

Dintre el marc dels parlaments ens adreçà unes paraules el sr. Ferran Bel. Saludà les autoritats i tots els presents. Felicità els qui al llarg de set anys han participat en organitzar aquesta festa, les pubilles i pubilletes i el premiat aquest any, Mn. Isaïes Riba. Com P1090819diu el Papa, els pastors han de fer olor d’ovella, però a més a més estimen i es fan estimar per les ovelles, així com els camps i les muntanyes per on pasturen. Mossèn Isaïes, felicitats! Va nàixer a Sant Mateu, però és un tortosí més. Jo, com alcalde, m’he sentit acompanyat per aquesta Associació de veïns, fundada l’any 2004 i entrà en funcionament el 2005. On més s’ha treballat des de l’ajuntament, -a banda de les obres del pont que s’han fet a nivell de ciutat- , és al Rastre, Santa Clara i aquest barri.

Finalment, per tancar l’acte actuà el Cor de Cambra Tyrichae, fundat l’any 2000. Van interpretar de manera magistral diferents peces de caire  religiós, popular, una sardana i “Mare” amb l’arranjament a càrrec del seu director, Andreu Ferré. Tot seguit els assistents foren obsequiats per l’Associació de veïns amb un refrigeri. Mossèn Isaïes, moltes felicitats!

                                                            Maria Joana Querol Beltrán