El Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, ha promogut que les relíquies de Santa Bernardette puguin ser venerades a les diferents diòcesis. Des del dia 1 de setembre, fins el 13 de desembre, les relíquies passaran per 45 diòcesis d’Espanya. Coordinen aquests actes les hospitalitats diocesanes de la Mare de Déu de Lourdes i d’acord amb els bisbes de cada diòcesi, organitzen  els actes amb aquest motiu.

Les relíquies de santa Bernardette van visitar la nostra diòcesi, els dies 29, 30 i 31 d’octubre. Tots els actes foren presidits pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, acompanyat pels membres de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes amb el seu president, Francisco Gisbert, i nombrosos fidels dels llocs que van visitar les relíquies. El dia 29, a les 11’30 h. van arribar a l’església de Santa Maria del Mar de Benicarló. Es van iniciar els actes amb el rés del Rosari, l’Eucaristia, l’adoració del Santíssim i processó. A la tarda es van traslladar a Vinaròs. A les 16 h. van visitar la Residencia Hogar de Sant Sebastián. Es va resar el Rosari i tot seguit la processó del Santíssim. A les 18’30 h. van arribar a l’església arxiprestal, on es van celebrar els següents actes: rés del Rosari, Missa, processó i adoració del Santíssim. El dia 30, van ser traslladades al convent de les Carmelites de Jesús. A les 10 h. es van celebrar els següents actes: rés del Rosari, Missa i adoració del Santíssim. A primera hora de la tarda les relíquies estaven ja a la Catedral. Es va resar el Rosari i s’acabà la Novena i a les 19 h. es celebrà l’Eucaristia i tot seguit processó i adoració del Santíssim. El dia 31 les relíquies van arribar al convent de Santa Clara, on a les 7’30 del matí va tenir lloc el rés de Laudes i  la Missa. A continuació es van portar a l’església Verge del Remei de Mora la Nova, on a les 10’30 h. es resà el Rosari i es celebrà l’Eucaristia.

CELEBRACIÓ A LA CATEDRAL

El dia 30, a primera hora de la tarda, van arribar les relíquies a la Catedral on es van poder venerar unes hores. A les 19 h. s’inicià la celebració de l’Eucaristia, després del rés del Rosari. Va presidir-la el Sr. Bisbe i van concelebrar quatre sacerdots. Mn. Rafel Prades va dirigir els cants. El cant d’entrada, l’Ave de Lourdes. Les lectures foren les pròpies de santa Bernardette. La primera, de la 1ª carta de sant Pau als corintis (1, 26-31) . El Salm responsorial 130 i l’Evangeli segons sant Joan (Jn 24, 20-26).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant el Rector de la parròquia del Sant Crist de la catedral, Mn. Josep Maria Membrado, germans en el sacerdoci, President i Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, germans i germanes tots. Avui vivim l’alegria de tenir les relíquies de santa Bernardette; avui és un dia de gràcia. Maria, la Mare del Senyor, canta en el Magnificat les meravelles de Déu. Amb la seua humilitat i senzillesa es considera una humil esclava del Senyor. Ella canta les meravelles que Déu ha fet en ella per la seua petitesa i no perquè es considere més que els altres.

Déu també va escollir santa Bernardette per la seua humilitat i senzillesa i li va concedir gràcies extraordinàries, entre elles veure la Mare del Senyor i poder parlar-li. Ella es va deixar veure per aquella noia pobra per al món. En canvi no es va deixar veure per persones importants de la diòcesi, sinó que va escollir Bernardette.

El Senyor dóna les gràcies a aquelles persones que no es glorien d’elles mateixes i no se senten superiors als altres. Com ens ha dit sant Pau en el primer fragment de la primera carta als corintis, quan una persona desconfia d’ella mateixa i viu amb humilitat, té les disposicions adequades per acollir les gràcies del Senyor. Per això va escollir santa Bernardette, perquè no es gloriaria en ella mateixa, sinó en Déu, qui dóna gràcies extraordinàries a aquelles persones que les comuniquen als altres. En aquest sentit, Bernardette és un instrument a les mans de Déu per convidar-nos a la penitència i a la conversió per reanimar la nostra fe. És com una llavor que es va sembrar. Ella va parlar amb la Mare de Déu, va creure en ella i va obrir-se als altres.

A partir d’aquí tots sabem les gràcies que es reben a Lourdes. Déu crida els instruments dòcils a la seua voluntat. Nosaltres quan desitgem fer alguna cosa, pensem en les persones que estan més preparades, amb més disponibilitats econòmiques, etc. Però, Déu vol instruments dòcils en complir la seua voluntat. Santa Bernardette va mantenir aquesta actitud tota la vida: en la pregària, en el silenci, en la humilitat i fins i tot en la humiliació.

Que la visita de les relíquies de santa Bernardette ens facin persones que amb la nostra actitud estiguem sempre disposades a proclamar les lloances del Senyor. Que així sigue.

Arribat el moment de les pregàries es va demanar pels ministres de l’Església, pels governants, pels malalts i per les persones que en tenen cura i  per tots els que participàvem de la celebració recordant l’entrega de Crist. Mentre van portar les ofrenes ens acompanyà el cant: “Ven con nosotros a caminar, Santa Maria ven”. El cant de comunió fou “El pescador”. En acabar la celebració, el Sr. Bisbe exposà el Santíssim, el cant “Pange Lingua” i una breu estona de pregària.

Tot seguit la Processó Eucarística que va recórrer els carrers més propers a la Catedral. En primer lloc anava l’estàndard  de l’Hospitalitat, després les relíquies i una foto gran de santa Bernardette. A continuació una imatge de la Mare de Déu de Lourdes i al final el Santíssim. La part musical fou a càrrec de la “Banda de les cinc Llagues”, la “Banda del Golafre”, que interpretà l’Ave de Lourdes i algunes peces religioses. En arribar a la Catedral vam cantar “Tantum ergo Sacramentum” i el Sr. Bisbe ens donà la benedicció amb el Santíssim. A continuació del cant “Lauda Jerusalem Dominum”,  i de les paraules de comiat: “Germans, podeu anar-vos-en en pau”, vam venerar les relíquies, mentre cantàvem l’Ave de Lourdes”.

Agraïm al Senyor aquests dies que les relíquies de santa Bernardette han visitat la nostra diòcesi i demanem-li que hagi augmentat en tots els diocesans l’amor a la Mare de Déu.

Maria Joana Querol Beltrán