Durant el present curs pastoral es realitzarà la “Visita Pastoral” a l’arxiprestat dels Ports-Maestrat, el darrer que li queda al Sr Bisbe per completar tota la diòcesi. La darrera visita al nostre arxiprestat es va realitzar durant el curs 2012-2013, des d’aquell moment la vida IMG_9717a les nostres comarques ha canviat molt i és bo poder revisar les accions pastorals.

Per començar s’ha triat la petita parròquia d’Herbeset, l’antic Herbers Sobirà dels documents medievals, es troba a 1150 metres d’altitud en un indret de gran bellesa paisatgística. Herbeset, pràcticament deshabitat durant l’hivern, cobra vida en els moments festius i la principal festa és patronal, dedicada a Sant Miquel, enguany es va celebrar el passat diumenge dia 24 de setembre.

Tot participant en la festa, el Sr. Bisbe va obrir la visita pastoral a l’arxiprestat dels Ports-Maestrat. A partir d’ara visitarà i es trobarà IMG_9736amb la gent per anar coneixent la realitat de totes les parròquies i així poder animar la seua vida de fe i poder obrir nous camins en la pastoral d’aquestes dues comarques, un gran territori habitat per molt poca gent.

Esperem que aquesta visita produeixi molts de fruits, pel que comptem amb el gran ajut de la pregària, pregària dels catòlics de l’arxiprestat, però que també confiem a tota la resta de membres de la nostra comunitat diocesana de Tortosa.

                              Eduard Blasco