Com cada any, la Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, celebrà uns dies de festa amb motiu del seu patró. na projecció diocesan. El dia 29 de setembre, es van cloure tots els actes amb una missa solemne a les 11 h. presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i concelebrada per Mn. José Luís Arín, Vicari General, per Mn. José Mª Membrado, President del Patronat de la Residència i sis preveres més.

Van participar en la celebració de l’Eucaristia l’alcalde de la ciutat, alguns regidors, Junta de la Fundació del Patronat de la Residència, Primer Majordom de la Reial Arxiconfraria de Ntra. Sra. de la Cinta, residents, gent de l’Hospital de Dia, algun1, Eucaristias familiars, treballadors, col·laboradors, voluntaris i simpatitzants. S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Glòria a Vós, oh Crist Senyor”. La 1ª lectura (Dn 7, 9-10. 13-14) i el salm responsorial 137: “Us vull cantar a la presència dels àngels, Senyor”, foren  a càrrec de dos residents i Mn. Josep Cobes proclamà l’Evangeli (Jn 1, 47-51).
El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant els concelebrants i tots els participants en l’Eucaristia. Celebrem avui, ens digué,  la festa de sant Miquel i també dels altres dos arcàngels, sant Gabriel i sant Rafael. Déu vol portar-nos a Ell i ens cuida en el nostre camínar. La nostra vida és un camí que naix de Déu i ens porta a Déu; és com un viatge cap el nostre Pare. Ens estima tant, que vol ajudar-nos per a que mai no ens separem d’Ell. Tots hem viscut moments difícils i ens trobem davant situacions complicades que moltes vegades pensem que no tenen sortida. Però sense que nosaltres haguem fet res, quantes vegades el problema i la situació s’han solucionat! És el Senyor qui ens cuida i va posant-nos les circumstàncies  que ens porten cap al camí de la salvació.

Els àngels són servidors de Déu que ens cuiden per a que un dia arribem a Ell. Avui celebrem la festa de tres arcàngels:  Sant Miquel qui ens guarda dels perills de la fe. Sant Gabriel qui  ens ajuda en la nostra salvació. Sant Rafael que cuida les ferides del nostre cor i de la nostra ànima. De vegades no ens adonem de la presència dels àngels, però en els moments més importants de la nostra vida ens acompanyen.

Això és el que ha de ser aquesta casa per als qui viviu aquí. Un lloc on sentiu l’amor de Déu i dels vostres cuidadors. Que Sant Miquel, Sant Gabriel i Sant Rafael ens ajuden en el nostre camí, perquè encara que de vegades no ho notem, sabem que ells cuiden de nosaltres mostrant-nos l’amor del Pare. Que així sigue.

Una resident va fer les pregàries dels fidels. Durant la comunió vam cantar: “Jo crec en Vós”. El Sr. Bisbe ens donà la benedicció final i tot seguit la processó amb el Sant pels espais de la Residència. Tots els cants de la celebració els dirigí Mn. Rafel Prades.

A continuació vam passar a la Sala d’Actes on va tenir lloc l’acte institucional, el qual fou presidit pel Sr. Bisbe, Mn. Membrado i el Sr. Alcalde. El Sr. Joaquim Amaré, secretari del Patronat, després de les 4. Directora d'Institucions a TGN. Caixa Bancsalutacions, donà les gràcies per la nombrosa assistència.  Ens comentà que cada vegada seran  més necessàries les residències, ja que es calcula que l’any 2026, tindrem a Catalunya el 22’6 % de la població amb més de 65 anys. Explicà que la Residència és autònoma i tal com ens ha dit el Sr. Bisbe, “la seua missió és prestar serveis als qui estan aquí i per rebre l’amor de Déu per anar a la Casa del Pare”. També comentà que estaven molt satisfets del sistema informàtic i que tenen  programes amb desenvolupament sensorial i per prevenir símptomes de deteriorament. Agraí a La Caixa la recollida dels projectes que li presentem. S’obsequià a la Directora un detall per la col·laboració que presta Caixa.- Banc.  També comentà el Sr. Amaré que l’ONU ha declarat el dia 1 d’octubre el “Dia de les persones grans”.

Tot seguit, la Sra. Tatiana Caro, Directora d’institucions a Tarragona de Caixa Banc, ens digué que volia expressar en nom de l’entitat  l’agraïment per encoratjar-nos a seguir treballant com ho hem fet fins ara.

Mn. Membrado, president del Patronat remarcà que un acte molt important d’aquest any ha estat la visita de la Relíquia de la Mare de Déu de la Cinta, amb motiu dels 400 anys de la fundació de l’Arxiconfraria.  Un privilegi per a tots nosaltres i un acte de servei i proximitat envers aquelles persones que ja no poden desplaçar-se a la Catedral. Gràcies a La Caixa per l’ajuda que ens dóna en tots els projectes. Gràcies també a la granja “El Pilar” i al Banc d’Aliments. També comunicar-los que el Sr. Bisbe va anomenar membre del Patronat a Mn. Joan Baptista Andrés Vellón i per finalitzar fer una síntesi del que és la nostra residència avui.  Té 121 residents i 50 places de Centre de Dia i amb una bona llista d’espera.

També destacà Mn. Membrado que es porta a terme el programa “Compartint Taula”. El programa intergeneracional en el qual joves de 4art. d’ESO del col·legi “Sagrada Família” intercalen les seues experiències amb els residents. I la logística de vehicles, cadires de rodes, etc. estan al servei de les entitats que ho necessiten, com la FRATER i l’Hospitalitat de Lourdes. Amb aquest acte d’avui acaba els dies de festa de la nostra Residència. Programa complert i realitat viscuda amb la màxima il·lusió. Dono gràcies a tot l’equip de la casa.

El Sr. Alcalde, després de les corresponents salutacions, digué que la Residència estava oberta  a la ciutadania i col·labora amb les activitats que s’organitzen a Tortosa. Donà les gràcies a l’Església per la seua gran tasca, així com al Sr. Bisbe, al Patronat i a totes les entitats i empreses que hi col·laboren. En aquests moments la ciutat té un dèficit molt gran de places per a gent gran. Us vull agrair la bona feina que feu. Gràcies i a seguir treballant i felicito als qui avui celebreu el sant.

Finalment el Sr. Bisbe ens digué que la Residència Diocesana és  un compromís del Bisbat amb la gent de la ciutat i del seu territori. L’any passat vàrem celebrar els trenta anys, que el Bisbat va acceptar aquest compromís amb la nostra societat. Societat que té unes necessitats que són persones concretes, que en un moment de la seua vida se’ls presenten les seues mancances. És propi de l’Església estar pendent de les necessitats, perquè la seua missió a més a més de ser religiosa, és humana. Els reptes no serien possibles, sense l’ajuda de tantes persones que aquí s’hi dediquen.

El meu agraïment al Patronat, a les institucions, als voluntaris i a les famílies que contribueixen amb nosaltres per a que tot segueixi endavant.  Vull felicitar a tots els de la casa que fan possible una convivència especial i que col·laboren per celebrar aquests dies de festa. Felicitats i que acabeu de passar un bon dia.

                                                                      Maria Joana Querol Beltrán