El diumenge, 5 de febrer, es celebrà a les 11 h. a la Capella de la Mare de Déu de la Cinta, la Missa Dominica com tots els primers diumenges de cada mes. L’Eucaristia fou presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i concelebrada pel rector de la parròquia del Sant Crist de la Catedral, Mn. Josep Ma Membrado i per Mn. Rafel Prades. Van participar també de la celebració les Filles de la Caritat de la Casa d’Acollida de Tortosa, fundades per sant Vicenç de Paül, amb motiu de la inauguració del 400 aniversari del Carisma Vicencià. Hi eren presents l’alcalde i regidors de la ciutat, l’Arxiconfraria de Ntra. Sra. de la Cinta, la Cort d’Honor i fidels que omplien la Capella de la Mare de Déu.

Abans de l’Eucaristia, el Sr. Bisbe, els dos preveres concelebrants, els confrares i la Cort d’Honor, van  recórrer en processó amb la relíquia de la Mare de Déu, el claustre de la Catedral entrant per la porta lateral de la Capella, mentre tots cantàvem l’himne de la Cinta. Mn. Rafel va dirigir els cants.

S’inicià la Missa i la gna. Teresa va fer la monició d’entrada explicant que el motiu de la celebració, era l’inici de l’any jubilar en acció de gràcies pels 400 anys del carisma vicencià. Ens digué que la pobresa que constatà Sant Vicenç de Paül en algunes persones, el va moure a predicar “el seu primer sermó de la Missió”. Que aquest any produeixi fruits de compromís envers les persones més necessitades.

La 1ª lectura fou la del profeta Isaïes (58, 7-10): “Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, … si algú no té roba, vesteix-lo…”  En el Salm responsorial vam cantar: “El Senyor m’il·lumina i em salva”  La 2ª lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (2, 1-5) “…  la vostra fe no es fonamenta en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu”. Mn. Membrado proclamà l’Evangeli (Mt 5, 13-16): “Vosaltres sou la sal de la terra,… sou la llum del món… Ha de resplendir la llum davant la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare deP1040470-1l cel”.

El Sr. Bisbe en l’homilia, després de saludar tots els fidels, ens digué que un sant és una persona que té el cor obert a Déu i està atenta a tot el que li demana. Avui celebrem la festa de sant Vicenç de Paül, qui en la seua pregària va veure que davant la gent necessitada, la caritat de Crist l’empenyia i va descobrir com evangelitzar els pobres que no tenen el necessari per a viure una vida digna. En l’Evangeli, Jesús els diu als mateixos que havien escoltat les benaurances: “Vosaltres sou la sal de la terra… vosaltres sou la llum del món…” Els sants són els qui han encès una llum que il·lumina, els qui són la sal que dóna vida i la ciutat que està dalt d’una muntanya i no es pot amagar.

En la 1ª lectura diu el profeta Isaïes: “… si dónes el teu pa als qui passen gana… s’omplirà de llum la teva foscor…” Sant Vicenç de Paül va veure la pobresa del món i va esclatar una llum com diu Isaïes: “Llavors esclatarà en la teva vida una llum…” L’any 1617 va ser per al sant un any de conversió, essent sal de la terra i llum del món. Les Filles de la Caritat,  presents en la nostra ciutat i en la diòcesi, estan col·laborant, vivint el seu carisma. Veient aquest testimoni de fe, descobrim que el sant fundador ha il·luminat el nostre món amb el desig de viure una caritat perfecta, que no és altra, que la caritat de Crist. Que aquest testimoni de caritat no falte mai en la nostra Església. Que així sigue.

Tot seguit les pregàries, especialment pels més pobres i necessitats. Durant les ofrenes vam cantar l’himne de sant Vicenç de Paül: i a la Comunió les benaurances.

Després es presentà la caixa que ha de transportar el reliquiari, dins del marc de la celebració dels 400 anys de la fundació de la Reial Arxiconfraria de Ntra. SraP1040517-1. de la Cinta. És obra de dos artesans tortosins: el sr. Joaquim Marro que ha fet la caixa i el sr. Joaquim Ginovart que ha fet les talles. A les dues portes hi ha la talla de sant Pere i sant Pau. Als laterals la Mare de Déu de la Cinta, al darrera el reliquiari i a la base de l’arca l’escut de la ciutat de Tortosa. Els materials emprats són fustes nobles de cirerer i castanyer dels Ports de Caro. És una obra digna de portar el nostre reliquiari, el nostre tresor. Es demanà que els artistes s’apropessin el presbiteri per donar-los les gràcies en nom de l’Arxiconfraria.

El nostre bisbe Enrique, va beneir l’arca: “… Mireu bondadosament els vostres fills que volen traslladar el reliquiari de la Cinta de la Mare de Déu…”  Després de la benedicció donà l’enhorabona als artistes i un fort aplaudiment sortí del cor de tots els qui havíem participat de la celebració, la qual fou molt reeixida.

Tot seguit el Sr. Bisbe ens donà la benedicció solemne del final de l’Eucaristia i digué que ens uníem a les Filles de la Caritat per a que les celebracions que faran al llarg de l’any, en acció de gràcies pels 400 anys del seu carisma, siguen de renovació espiritual sentint  la crida del Senyor, tal com va sentir-la sant Vicenç de Paül.  Que el Senyor us beneeixi i us acompanye sempre. Beneïm el Senyor.

Com a final de la celebració vam passar a venerar la relíquia, mentre cantàvem l’himne de la Mare de Déu de la Cinta. La caixa per transportar el reliquiari van col·locar-la baix del presbiteri i així de més a prop  vam poder contemplar-la millor. És molt bonica i molt adient per al que ha estat destinada.

                                                             Maria Joana Querol Beltrán

Àlbum fotogràfic