La Germana Esther Ciurana Tost, missionera diocesana a Veneçuela, ens parla de la situació que estan vivint davant el CIVID-19