Presentació del llibre
“La disputa cristològica de Tortosa. Història i Actes 2413-1415”
del M.I. Rev. Josep Anlanyà i Roig, historiador i Director dels arxius capitular i diocesà

Saló de sessions de l’Ajuntament de Tortosa, 21 de gener de 2016