El diumenge, 24 de setembre, la Delegació de Missions es reuní a la parròquia de Sant Pere Apòstol de Benicarló, per celebrar la primera reunió del curs. A les 11 h. vam compartir l’Eucaristia amb la 09-24 Missions1comunitat parroquial, amb assitència de xiquets, adolescents i joves. El cor parroquial va intervenir amb els seus cants, participant de manera molt activa tots els fidels.

A l’homilia, el rector Mn. Joan Baptista Andrés Vellón, comentà la Paraula de Déu i tot seguit Roger Marco, ens adreçà uns paraules sobre les missions, qui havia tingut recentment una experiència molt enriquidora al llarg de tres anys a la República Dominicana, juntament amb la seua esposa, Maria Palau.

En acabar la celebració que fou molt participada, la Delegació de Missions va fer una exposicó a la porta del temple parroquial amb productes del “Comerç just”, amb la finalitat de destinar el petit benefici de la venda, als nostres missioners diocesans amb motiu de la Campanya del DOMUND que aquest any té com a lema: “Sigues valent. La missió t’espera”.

Després vam passar a la sala parroquial per celebrar la reunió, presidida pel  delegat, Mn. Antoni Borràs. També ens acompanyà Mn. Joan Baptista Andrés, qui va compartir la jornada missionera amb nosaltres.

Seguint l’Ordre del Dia, el primer punt tractat fou la programació del nou curs, concretament el calendari d’activitats entre les quals vam destacar la celebració del DOMUND el 22 d’octubre. La festa de Sant Francesc Gil de Federich, el diumenge 21 de gener, amb la 09-24 Missionscelebració de l’Eucaristia a la catedral. Un altre punt fou la visita dels missioners de l’SCAM, que aquest any la dedicaran a la zona sud del bisbat, concretament els arxiprestats del Baix Maestrat i Els Ports- Maestrat. I d’altres que es portaran a terme al llarg del curs.

Finalment, Mn. Antoni Borràs ens adreçà unes paraules dient-nos que la renovació que ens demana el Senyor cada curs és que tornem a tirar les xarxes de les nostres tasques astorals i concretament avui ens diu Jesús a l’Evangeli: “Aneu també vosaltres a la meva vinya; us pagaré el que sigue just. I ells hi van anar”

En acabar la reunió a les  les 14’15 h. vam compartir un dinar de germanor. Fou una jornada molt reeixida i postiva. Donem les gràcies a la parròquia de Sant Pere Apòstol de Benicaró que tan bé ens va acollir.

                                                                     Delegació de Missions