Any Sant de la Misericòrdia

Jubileu dels moviments laïcals i agrupacions de confraries de Setmana Santa

Catedral, dissabte 14 de maig de 2016