Any Sant de la Misericòrdia

Jubileu de l’arxiprestat del Montsià i la Tinença

Catedral, diumenge 3 d’abril de 2016