Any Sant de la Misericòrdia

Jubileu de les escoles concetades

Catedral, 14 i 27 d’abril de 2016

Alumnes d’ensenyament primari
dimecres 27 d’abril

Alumnes d’ensenyament secundari
dijous 14 d’abril