Any Sant de la Misericòrdia

Jubileu de l’arxiprestat Els Ports – Maestrat

Tortosa, dissabte 9 d’octubre de 2016

Crònica