Any Sant de la Misericòrdia
Jubileu dels/les religiosos/es i cloenda de l’Any de la Vida Consagrada

Catedral, diumenge 7 de febrer de 2016