Any Sant de la Misericòrdia
Jubileu dels malalts en la jornada diocesana de l’Hospitalitat de Lourdes

Catedral, diumenge 14 de febrer de 2016