Any Sant de la Misericòrdia

Jubileu dels infants

Catedral, diumenge 24 d’abril de 2016