Any Sant de la Misericòrdia
Jubileu dels catequistes

Catedral, dissabte 30 de gener de 2016