Any Sant de la Misericòrdia
Jubileu de l’arxiprestat Baix Ebre

Catedral, diumenge 28 de febrer de 2016