Any Sant de la Misericòrdia

Jubileu de la Caritat
Càritas, Missions, Mans Unides i Casa d’Acollida

Tortosa, dissabte 11 de juny de 2016