Any Sant de la Misericòrdia
Jubileu de l’arxiprestat Baix Maestrat

Catedral, diumenge 21 de febrer de 2016