Any Sant de la Misericòrdia
Jubileu de les famílies en la festivitat de la Sagrada Família de Natzaret

Catedral, diumenge 27 de desembre de 2015