Celebració de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2018

Jesús, centre d’espiritualitat Sant Enric d’Ossó, dissabte 3 de febrer de 2018

Crònica