Jornada sacerdotal
Jesucrist, gran sacerdot per sempre

Seminari de Tortosa, 6 de juny de 2016