Jornada d’inici de curs per a catequistes
i ritus d’enviament

Seminari, dissabte 21 d’octubre de 2017

Crònica