Compte de resultats 2017:

vd_2018-11-11 Extra

resultat ordinari 17 – parròquies i cabildo

resultat ordinari 17 – bisbat

Dades estadístiques 17

Nota de premsa

Compte de resultats 2016:

vd_2017-11-12 Extra

resum resultat ordinari 16 – parròquies i cabildo

resum resultat ordinari 16 – bisbat

Dades estadístiques 16

Nota de premsa

Compte de resultats 2015:

vd_2016-11-13 Extra

Microsoft Word – resum resultat ordinari 15 – parròquies i cabildo

Microsoft Word – resum resultat ordinari 15 – Bisbat

Dades estadístiques 15

Nota de premsa

Compte de resultats 2014:

vd_2015-11-15 Extra

Resultat ordinari parroquies 14

Resultat ordinari 14 Bisbat

Dades estadístiques 14

Nota de premsa

Compte de resultats 2013:

vd_2014-11-16-Extra

Resultat ordinari parroquies 13

Resultat ordinari administracio 13

Dades estadístiques 13

Nota de premsa