Solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria
i inauguració de la pintura del temple parroquial

Roquetes, 8 de desembre de 2015