El diumenge, 5 de juny, es celebrà a la parròquia “Sant Bartomeu” de Benicarló, un homenatge a Anna Caldés, missionera laica de la nostra diòcesi. Des d’OCASHA va iniciar l’any 1969, el seu compromís “ad gentes”  a la República Dominicana – Santo Domingo, El Cercado i Duvergé i al llarg de dotze anys desenvolupà la seua missió evangelitzadora envers els més necessitats i els més 1febles. Els preferits del Senyor.

L’acte fou presidit pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, el rector de la parròquia “Sant Bartomeu”, Mn. Carlos García Talarn, Mn. Rafel Prades Antolí i la homenatjada, la Sra. Anna Caldés, coneguda i estimada per tots els presents, familiars i amics, que omplien el saló parroquial. La presentació de l’acte fou a càrrec de Mònica Redón, qui presentà a Anna Caldés com a laica missionera, pionera en aquesta vocació.  Es podrien omplir moltes pàgines del seu compromís amb l’Església, abans i després del seu servei “ad gentes”: Acció Catòlica, Mans Unides, Càritas, parròquia, etc. Model de laica compromesa en molts dels àmbits que el Vaticà II els atorgà.  Des d’OCASHA obrí  el camí del compromís missioner.

Tot seguit, representants de diferents realitats pastorals, van adreçar unes paraules d’agraïment a l’Anna. Però, en primer lloc va intervenir un membre de la família, desgranant a grans trets una mica de la seua història. Anna, la petita de sis germans, vas tenir cura de la família amb tota dedicació i alegria. Sabies que cada segon de la teua vida era un regal de Déu i vas respondre amb una gran fe i en quedar més lliure, vas marxar a terres llunyanes per donar-te als més necessitats.

A continuació, Mn. Carlos, digué unes paraules en nom de la parròquia. Fa nou anys que vaig arribar i una de les primeres persones que vaig conèixer fou l’Anna. Puc donar testimoni que ha estat una etapa d’una vida cristiana de pregària. Anna, has sigut una pedra viva. Vull destacar el seu amor a la Mare de Déu i cal dir que persones com ella, fan molt de bé als cape2llans. Vull agrair tot el bé que ha fet i seguirà fent. Gràcies pel teu testimoni. Mn. Carlos li lliurà la partida de bateig, després de llegir-la als assistents.

Després, Mn. Toni Borràs, delegat de Missions, cedí la paraula al Sr. Toni Polo. Recordà com un diumenge a la tarda de l’any 1985, a la Casa Diocesana, en acabar el testimoni de la conferenciant, una laica missionera va intervenir en alguna pregunta. Fou l’Anna, pionera d’aquesta vocació a la diòcesi. Va parlar del seu compromís “ad gentes” al llarg de dotze anys de donació en favor dels més febles. Des d’OCASHA, ens ha obert a laics del nostre bisbat, el compromís missioner. Anna, sempre et restarem agraïts.

La Sra. Carmen Albors, en representació dels disset membres d’OCASHA que hi eren presents, cinc de la nostra diòcesi, ens digué que a la República Dominicana eren en aquell moment dinou col·laboradors i van rebre-la amb molta alegria. L’Anna era com una mare per a tots. Tenia una gran capacitat de treball, fou directora del col·legi parroquial i sempre estava més pendent dels altres que d’ella mateixa.

Tot seguit, Elena Tortajada,  delegada de Mans Unides, destacà la profunda fe cristiana de l’Anna. Mans Unides creà a la República Dominicana un dispensari  i des de la delegació es dugué a terme un projecte. Ha estat una col·laboradora infatigable, mentre li ho ha permès la seua salut. Anna, volem demostrar-te la nostra gratitud pel teu exemple de vida i perquè ens has ajudat a somniar amb un món més just.

El director diocesà de Càritas, Sr. Agustí Castell Maura, no va poder fer-s’hi present, però li escrigué una carta tot recordant-li unes pinzellades de la seua vida. Anna et vaig conèixer en la meua infància. Has estat un exemple d’entrega als altres, però sobretot als més necessitats. Has sigut una vida de misericòrdia. Vas invitar-me a formar part de la delegació de Missions. Dono gràcies pels dons que el Senyor m’ha concedit, però un d’aquests dons, Anna, ets tu.

Finalment el nostre Bisbe, li adreçà unes paraules: Ens hem reunit per fer-li un reconeixement, però sobretot per donar gràcies a Déu. Tot comença amb el baptisme, pel qual es sembrà la llavor de la fe i cadascú l’ha feta fructificar segons la voluntat de Déu. La nostra vida únicament és Déu qui la coneix, però sabem que hi ha persones que de manera desinteressada s’entreguen a l’Església, concretada en les nostres parròquies, en la diòcesi i 3en l’Església universal. Això hem d’agrair-ho, perquè l’Església creix quan els cristians som generosos i fidels a la nostra vocació i a la nostra missió. Anna ha sentit l’Església com a cosa pròpia i l’ha fet viure en favor de l’Evangeli i de les persones més necessitades. Però, vostè és la primera que ha de donar gràcies, perquè com més donem, més rebem. La invito a que a poc a poc vagi escrivint les seus memòries de tot el que ha sigut la seua vida en les missions, en la parròquia i en la diòcesi. Sant Pau diu que hi ha més alegria en donar que en rebre. He llegit aquests dies la paràbola del sembrador del cardenal Ratzinger. El qui vol viure per al Senyor es passa la vida sembrant, però avui que hi ha tantes dificultats, de vegades la llavor cau al camí, a les pedres… però diu Ratzinger que sempre hi haurà una llavor que fructificarà. Donem gràcies al Senyor per aquelles que han fructificat. La vida d’un cristià no s’acaba mai, encara que vivim segons les nostres limitacions i possibilitats. Anna, en la mesura que la seua salut li ho permet, segueix treballant en la parròquia, sent testimoni de fe. Quantes persones s’han sentit cridades gràcies a vostè. Agraeixi al Senyor tot el que li ha regalat.

Després d’unes paraules d’agraïment per part de l’homenatjada, vam celebrar l’Eucaristia, presidida pel Sr. Bisbe i concelebrada per Mn. Carlos, Mn. Toni i Mn. Rafel. Hi era present a la celebració el diaca permanent Mn. Joan Baptista Jovaní. S’inicià la celebració cantant el cor parroquial: “Cantando la alegría” . Tot seguit  la monició d’entrada i les lectures pròpies del diumenge X de durant l’any. El diaca permanent proclamà l’Evangeli.

El Sr. Bisbe ens digué en l’homilia: Hem escoltat la Paraula de Déu. Paraula que ens ha de fer pensar en el fonament del nostre compromís com a cristians, el qual cadascú de nosaltres, estem obligats a viure’l. El primer no és el que fem, sinó el que Déu fa en nosaltres. El primer no és el que li donem a Déu, sinó el que ell ens ha donat a cadascú.

En la 2ª lectura de la carta de sant Pau als Gàlates (Ga 1, 11-19), davant d’una comunitat que no l’accepta massa, sant Pau ha de justificar l’inici del seu ministeri apostòlic: “La Bona Nova que us vaig anunciar no ve dels homes… l’he rebuda per una revelació de Jesucrist”. És apòstol, perquè Déu l’havia escollit des del si de la seua mare: “Déu m’havia escollit des de les entranyes de la mare i m’havia cridat per la seva gràcia”. En descobrir sant Pau que Déu l’havia cridat, es lliurà plenament al Senyor. Abans de què nosaltres penséssim en Déu,  ell ja havia pensat en  nosaltres i amb una missió per a cadascú a fi que la portéssim a terme.

Hem de donar sempre gràcies a Déu, perquè ens ha donat com a regal el seu fill Jesucrist. Davant d’aquesta veritat, podem adoptar una actitud farisaica condemnant les persones. Però sabem que l’actitud d’un cristià és en primer lloc no condemnar ningú, sinó que hem de donar sempre gràcies a Déu i amb una actitud d’agraïment pel do de la fe. Per això sant Pau es converteix en apòstol de Jesucrist. El nostre testimoni no pot basar-se ni en l’orgull, ni en la condemna, sinó essent molt a5graïts amb Déu.

 En l’Evangeli que hem proclamat (Lc 7, 11-17)  veiem l’actitud de Jesús quan veu la desgràcia d’aquella dona viuda que se li ha mort el seu únic fill. “Així que el Senyor la veié, se’n compadí i li digué: No ploris. S’acostà al fèretre i li posà la mà al damunt… Jove, aixeca’t. El mort es posà assegut i començà a parlar…”  Quan Jesús veu la desgràcia, li tocà el cor.  És l’actitud que també té el bon samarità, qui en veure aquell home, li toca el cor i no pot deixar d’actuar.  Deixem-nos tocar també el nostre cor davant les necessitats dels altres, quan van per aquest món com ovelles sense pastor.

Un compromís de tot cristià neix quan sap compartir davant les necessitats espirituals i materials del germans. En aquest Any de la Misericòrdia, cal recordar les obres de misericòrdia per a que el nostre compromís sigue autèntic.  Agraïm al Senyor que la seua Paraula renove cada diumenge el nostre compromís cristià. Que així sigue.

A les ofrenes es portà el pa i el vi, un globus, símbol del món i uns estris com a símbol del treball dels homes. Durant la Comunió el cor parroquial cantà: “Si me falta tu amor” i en l’acció de gràcies, la joveneta Mar Anglès, tocà l’arpa.  A continuació, Anna fou obsequiada amb ram de flors, representant el bon olor de Crist pel seu treball en Missions, Càritas i Mans Unides. El Sr. Bisbe li entregà una Benedicció del Papa Francesc i en nom de les tres parròquies de Benicarló, un quadre del Sant Crist del Mar.  Vam cantar l’himne del “Santo Cristo del Mar” i el Sr. Bisbe ens donà la benedicció del final de la Missa.

Fou un dia que vam tenir molt present al matrimoni Roger i Maria, els quals estan ja en el tercer any d’evangelització. Així com també encomanarem en la nostra pregària a una noia que marxa a Missions per fer una experiència de tres mesos amb les monges de la Consolació

Tot seguit vam passar al saló parroquial per compartir un berenar. Fou una tarda plena de joia i d’acció de gràcies a Déu.  Anna, felicitats i que els anys que el Senyor et concedeixi de vida, pugues seguir esmerçant-los al servei de l’Església.

                                                                          Delegació de Missions