Trobada de superiores de comunitats locals d’Europa.
Jesús, març 2014