Missa-funeral per la Sra. Maria Vidal Benavent,
mare de l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent Vidal,
Bisbe de Tortosa

Catedral, 29 de novembre de 2014