Jornada de formació del clergat diocesà

Jesús, centre d’espiritualitat Sant Enric d’Ossó, 21 d’octubre de 2013