El poble de l’Aldea ha celebrat, com cada any, les festes a l’Ermita en honor a la Mare de Déu. Aquest any han vingut més tard que mai ja que coincideixen amb la festa litúrgica de la Pentecosta.

El dilluns dia 10 de juny va presidir la Missa el Bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Toni Vadell. Com anècdota va dir que era la primera vegada que venia a l’ermita i, per tan, va sortir amb temps de casa per no fer tard. Va arribar tan aviat que el rector de l’Aldea encara no hi era.

A l’inici de la Missa, concelebrada per 10 mossens, el Bisbe va ser nomenat confrare de la Mare de Déu enmig d’espontanis aplaudiments. També va beneir un vestit nou que es regalà a la Verge.

En l’homilia va destacar la figura de Maria com aquella mare que dóna seguretat davant de la solitud que viu el món i destacà la transmissió d’aquest amor a Maria a les generacions que venen per mantenir la devoció a Ella que durant tants anys s’ha manifestat.

Al final de l’Eucaristia tot el poble va entonar l’himne per acabar venerant la imatge al seu cambril. Va ser una gran jornada de pietat i acció de gràcies.

La Confraria de l’Ermita.