Festa del Beat tortosí Manuel Domingo i Sol
fundador de la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans

Tortosa, temple de la Reparació, dilluns 29 de gener de 2018

Crònica