Un any més hem celebrat la festa del nostre Seminari Diocesà. Any rera any els sacerdots i seminaristes de la diòcesi ens apleguem junt amb el nostre senyor Bisbe a celebrar la festa del Reservat.

Més de cinquanta sacerdots vam assistir en aquesta jornada, que la vam iniciar amb la conferència que ens va donar mossèn Jordi Salvadó sobre l’evangeli de Sant Mateu. Seguidament el senyor Bisbe va presidir l’eucaristia i la processó amb el Santíssim. No hi va faltar l’oració de consagració del nostre seminari i la pregària pels nostres cinc seminaristes.

Vam acabar la festa en un dinar de germanor amb la gratitut al Senyor per tot el que hem viscut al nostre seminari i amb l’esperança de tenir més seminaristes per servir l’església del Crist que peregrina per les nostres terres.

Mossèn Javier Vilanova Pellisa

Rector del Seminari