Festa sacerdotal del Reservat

Seminari de Tortosa, 3 de novembre 2014