Festa del Beat tortosí Manuel Domingo i Sol

            Temple de la Reparació, Tortosa, 25 de gener de 2014