El dijous, 28 de desembre, s’inicià a la Catedral el Triduum en honor da la Sagrada Família. Els actes organitzats amb motiu d’aquesta celebració foren a càrrec de la “Visita Domiciliària de la Sagrada Família” i del “Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família”. Els dies 28 i 29, tingué lloc a les 18 h. el rés del Rosari per les famílies, a la capella de la Mare de Déu de la Cinta i a les 18’30 h. la Missaedfcelebrada per Mn. Josep Ma Membrado, rector de la parròquia del Sant Crist de la Catedral.

El dia 30, dissabte, el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, presidí l’Eucaristia a l’altar major de la Catedral. Fou concelebrada pel Sr. Vicari General, el rector de la parròquia de la catedral, alguns membres del Capítol Catedral i alguns altres preveres. Van assistir a la celebració el primer majordom i membres de l’Arxiconfraria de Ntra. Sra. de la Cinta i un bon nombre de fidels de les diferents parròquies de la ciutat. Els cants foren dirigits per Mn. Rafel Prades  Antolí.

S’inicià l’Eucaristia amb el cant “Adeste fideles”. El Sr. Vicari General ens digué en la monició d’entrada que Déu plantà la seua tenda enmig nostre i dintre el misteri de Nadal, celebràvem la festa de la Sagrada Família de Natzaret, model a imitar per totes les famílies. Que ens ajude a fer camí per avançar cap a la vida de Déu aquí a la terra.

La 1ª lectura fou del  llibre del Gènesi (Gn 15, 1-6. 21, 1-3). El Salm responsorial 104: “El Senyor, el nostre Déu recorda sempre l’aliança”.  La  2ª lectura de la carta de sant Pau als cristians hebreus (He 11, 8. 11-12. 17-19). Mn. José Luís Arín proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 2, 22-40).

El Sr. Bisbe després de saludar els concelebrants i tots els assistents, inicià l’homilia. Avui celebrem la festa de la Família de Natzaret en la que el Senyor va nàixer i créixer en saviesa, humanitat i gràcia. La Sagrada Família és model de tota família cristiana. La Paraula de Déu ens presenta dues famílies. Una de l’Antic Testament, Abram i Sara i, l’altra del Nou Testament, Josep, Maria i Jesús. L’element que uneix a aquestes dues famílies és la fe.  Tant una com l’altra estan obertes a Déu. Abram va creure en la promesa de Déu i esta fe contribuí a que tingués  assegurada la seua descendència. Maria va  creure la paraula de l’àngel que li anuncià que seria mare del Messies i Josep va estar atent a la obediència de la fe. En les dues famílies es compleixen les promeses de Déu, que són promeses de salvació.

Si mirem el nostre món des d’una perspectiva cristiana, trobem famílies que no viuen en una obertura de cara Déu. Són més felices? Són en les que hi ha més amor entre els seus membres?  Se senten contentes de l’amor d’uns pels altres? La fe dóna els bens i la gràcia de Déu. Una família oberta a Déu en la seua fe, enforteix tot el que és font d’alegria i les promeses de Déu van complint-se al llarg del temps. Avui que vivim tantes situacions familiars que són font de sofriment, si aquestes persones visqueren la fe, la mateixa fe uniria més els seus membres, perquè tindrien un projecte de vida en comunitat.

Maria i Josep es fien de Déu i estan oberts a la seua voluntat i això els fa estar més units, lo qual no vol dir que no tinguen moments de sofriment. La Paraula de Déu també ens parla de dificultats. Abraham  sent com Déu li demana que li ofereixi el seu fill Isaac, el que ell més estimava.  Maria i Josep van a presentar el seu Fill al temple i Maria sent una profecia de dolor:  “…i a tu mateixa una espasa et traspassarà l’ànima”. La fe no elimina les dificultats de la vida.  La Sagrada Família van passar per molt de sofriment: Jesús va viure en pobresa i morí a la creu, Maria va compartir el dolor de Jesús al peu de la creu…

ozedfTotes les famílies hem passat pel dolor i sofriment i en tenim experiència. Però la fe ens dóna esperança per viure les dificultats de la vida confiant en Déu i esperant en Crist. La prova  del dolor quan és viscuda en la fe, enforteix l’amor i la unió dins les nostres famílies.  La Família de Natzaret és com les nostres, únicament que el pecat i l’egoisme  no van entrar mai a casa seua.

Hi ha moltes famílies que acullen els fills com a do de Déu, igual com Abraham acollí el seu fill Isaac i com Maria i Josep van acollir Jesús.  Els fills  són un regal de Déu, són el camí per a la realització i vivència del matrimoni com una vocació. Però els fills no pertanyen als pares de manera absoluta. Ells han d’ajudar-los a descobrir en la seua vida la voluntat de Déu. Els pares volen que els seus fills siguen feliços i la seua missió és ajudar-los a veure què és el que Déu espera d’ells.  Això és el que ens ensenya la Família de Natzaret.

Demanem al Senyor per les nostres famílies que estiguen obertes a la fe, unides per un projecte comú i confiant en Déu en el moment de la prova. Que la Família de Natzaret ens obri els ulls per descobrir el valor insubstituïble de la família humana i cristiana. Que així sigue.

Després de les pregàries en les que vam tenir presents especialment les famílies, alguns membres de dues famílies del Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família van presentar les ofrenes. Durant la comunió vam cantar “Santa Nit”. Després de la benedicció solemne que ens donà el nostre bisbe Enrique al final de la Missa, vam passar a adorar el Nen Jesús, mentre cantàvem la nadala: “Els àngels allà a la glòria”.

En acabar l’Eucaristia fórem invitats a un piscolabis a l’Espai Patronat per compartir una estona de conversació i amistat. Donem gràcies al Senyor per aquesta celebració tan entranyable i preguem que ajude les famílies a trobar els camins adients per viure cadascuna la seua vocació, intentant ser reflex de l’amor del Pare. Que el testimoni d’alegria que ens dóna la família de Natzaret, ens ajude a totes les famílies a perseverar en la fe.

“Sagrada Família de Natzaret, feu que les nostres famílies siguin llocs de comunió i cenacles de pregària, autèntiques escoles de l’Evangeli i petites esglésies domèstiques”. (De la pregària de la Jornada de la Sagrada Família de la CEE)

                                                           Maria Joana Querol Beltrán

Àlbum fotogràfic
Homilia