Festa sacerdotal
Jesucrist gran Sacerdot per sempre

Seminari de Tortosa, 1 de juny de 2015